Sferische Fokelng
HomeHomeHome
IntroductieIntroductionIntroduction
Uitleg giet procesProcédé de coulée d'explicationHow The Casting Proces Works
Contact FormulierContactContact Form
Dwars doorsnede van mijn werkUne section de mon travailA Cross Section Of My Work
Juwelen met een verhaalBijoux avec une histoireJewellery with a story
JW Flickr Slide showJW Flickr Slide showJW Flickr Slide show
Agenda en HistorieAgenda et HistoireAgenda and History

Welkom op mijn site.

Bienvenue sur mon site

Welcome To My Website

Via deze website wil ik u een idee geven van de aard en de stijl van juwelen die ik vervaardig.
Alle juwelen uit mijn collectie zijn stuk voor stuk uniek omdat alle basisontwerpen in de was gerealiseerd worden waarna ze door gebruik te maken van de
verloren wastechniek worden omgezet in goud of zilver.
Om er voor te zorgen dat elk stuk wordt zoals ik het zelf heb bedacht, worden alle stappen in de creatie van het ontwerpen tot de afwerking door mij zelf uitgevoerd. Naast de collectie juwelen die tijdens tentoonstellingen te bezichtigen zijn, worden ook heel wat van mijn creaties speciaal op maat gemaakt. Hierbij kunnen oud goud en/of stenen worden hergebruikt van juwelen die niet meer worden gedragen en toch een emotionele waarde hebben. Zo krijgt de klant een juweel met een verleden aangepast aan haar/zijn persoonlijkheid.
Oud goud dat wordt ingeleverd kan eventueel met de nieuw prijs worden verrekend, hierdoor is een uniek juweel voor een uniek mens, niet zo duur als op het eerste zicht lijkt.
Ce site web vous aidera à obtenir une idée plus précise du style de bijoux que je crée. Tous les bijoux de ma collection sont des pièces uniques, car tous les projets sont réalisés initialement en cire perdue pour après être coulés en or ou en argent.
Pour obtenir la réalisation exacte de ce que j’ai imaginé, je ne délègue rien et les pièces sont réellement réalisées de A à Z par mes soins. Il n’y a qu’au niveau du sertissage des pierres précieuses avec une finition au rhodium qu’un tiers intervient car ces manipulations très techniques demandent l’intervention d’un artisan spécialisé.
En dehors de la collection de bijoux exposés lors de mes expositions, je peux réaliser, à la demande des bijoux plus personnalisés. Pour ce faire, il est possible d’utiliser de l’or et des pierres de bijoux de famille que vous ne portez plus ou qui ont pour vous une valeur sentimentale. Ceci vous permet de porter un bijou qui a son histoire et sa personnalité.
Je rachète votre or au cours actuel, ce qui permet à la personne unique que vous êtes d’avoir un bijou unique, et ceci à un prix raisonnable.
Through this website, I would like to give you an introduction to the nature and style of jewelry I design and create. All the jewelry in my collection are unique since all the designs are made through a 'lost waxing technique' and then transformed into silver or gold.
To ensure that each piece will turn out like I envisioned, all the steps in the creation process are entirely done by myself, from designing the pieces to laying the finishing touch. Besides the collection of jewelry that are displayed during expositions, a number of my creations are also tailor-made. For these creations, old gold and/or precious stones could be re-used of jewelery which aren’t worn anymore, yet still are of emotional value. This way the you get a piece of jewelery linked with the past yet tailored to your personality.
Old gold that is being handed in can possibly be deducted from the new price, this way a one of a kind jewelery piece for a unique person isn’t as expensive as it seems to be at first sight.